Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Museum samt museumskutteren Elisabeth, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger (med undtagelse af sommeraktiviteter og efterårsferie). Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 125,- årligt. 

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Ulrik Ankerstjerne e-mail: anitaulrik@pc.dk - tlf. 40 80 48 65

Foreningens aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Jens-Peter Hoe Lorentzen

og Thomas Maltesen

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.


Generalforsamling i Dragør Museumsforening

Tirsdag d. 28. marts kl. 18 – i Dragør Aktivitetshus’ store sal på Wiedergården. Indkaldelse med dagsorden bringes i Dragør Nyt i begyndelsen af marts. Efter generalforsamlingen fortæller Anne Vermehren og Hanne Bacher Bendtsen om »Dragørs guld«. Sammen arbejder de på et projekt med base i Historisk Arkiv Dragør. Det handler om »pyntesyge« blandt beboerne i både Dragør og Store Magleby, og om de mange lokale guldsmede og smykkekunstnere, der har bidraget til pynten gennem flere hundrede år.Bestyrelsen for Dragør Museum

Jens-Peter Hoe Lorentzen (formand)

Helle Bjorholm (næstformand)

Ulrik Ankerstjerne (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Martin Hans Borg 

Jan Neuman Petersen

Thomas Maltesen

Tobias Ameland Maltesen

Jesper Paulsen

Arrangementer

Foredrag: Dansk-hollandske maritime relationer i det 17.- og 18.-århundrede

Ved forfatter og ph.d. Asger Nørlund Christensen, torsdag den 13. april kl. 19 – i Dragør Aktivitetshus’ store sal på Wiedergården. Et fællesarrangement, hvor Danmarks Lodsmuseumsforening, Dragør Museumsforening og Lodsbåd 202’s Venner byder velkommen. Ved Hanne Bacher Bendtsen Alfred Lauritz Schmidt. Foto: Historisk Arkiv Dragør. Fingerring af Horst Horster. Privatfoto. Museum Amager | Nr. 42 Februar 2023 19 I Dragør og Store Magleby – Hollænderbyen – finder vi den dag i dag tydelige spor efter de dansk-hollandske maritime relationer flere hundrede år tilbage. Tænk bare på de hollandske fliser på Gammel Gård på Amagermuseet eller i forhallen på Wiedergården eller i biblioteket på Vestgrønningen.

Også i private hjem finder vi velbevarede fliser hjembragt af driftige Dragør-skippere. Ser man på den maritime militærhistorie, var der i 1600- og 1700-tallet tætte forbindelser mellem den danske og den hollandske orlogsflåde. Christian 4. købte f.eks. hollandske orlogsskibe, og bygningen af flådens skibe blev stærkt præget af hollandsk skibsteknik. Som chef for Holmen udnævntes i 1690 den hollandsk-fødte admiral Henrik Span, der var kyndig i skibskonstruktion.

Vores store søhelt, Niels Juel (1629–1697), begyndte sin sømilitære karriere i den hollandske orlogsflåde. Den maritime kulturudveksling mellem Nederlandene og dobbeltmonarkiet Danmark-Norge gik således begge veje. Det har længe været kendt, at almindelige søfolk fra Danmark-Norge til tider drog til Nederlandene for at søge hyre på især hollandske koffardiskibe – men omfanget af denne arbejdsmigration har hidtil været ukendt. Med udgangspunkt i kildestudier i Amsterdams stadsarkiv fremlægger historiker Asger Nørlund Christensen resultater, der viser, at op til en tredjedel af det dansk-norske dobbeltmonarkis søfolk sejlede på hollandske skibe i en periode. Og hvad deraf fulgte, skal vi høre meget mere om torsdag den 13. april. Som museumsinspektør ved Nationalmuseets Center for Søfart og Maritime Håndværk i Holbæk Havn har Asger Nørlund Christensen også praktisk sejladserfaring med gamle træskibe som Bonavista og Anna Møller.

Vi kan se frem til en spændende aften i selskab med en søkyndig forfatter af både faglitteratur og fiktion.