Kristendom og folketro

Beskrivelse: På trods af at Danmark blev betegnet som et kristent samfund med aftenbøn og kirkegang om søndagen, spillede den gamle folketro også en stor rolle for især landbefolkningen. Folketroen, mente man, kunne bruges til at forhindre sygdomme, spå om fremtiden og sørge for at fremstillingen af mad forløb uden de store komplikationer.

På omvisningen taler vi om nogle af de mange myter, der eksisterede og hvilken indvirkning, de har haft på folks liv. Samtidig går vi på jagt efter kristne symboler rundt på gården, for dem er der en hel del af. Især i Tømmerupstuen, hvor væggene er beklædt med motiver fra det gamle testamente. Vi diskuterer, hvordan overtroen og kristendommen har fungeret side om side.

Omvisningens mål:

  • At eleverne får kendskab til, hvordan tro har spillet en rolle i folks liv
  • At eleverne opnår viden om fortidens livsvilkår
  • At eleverne kan genkende kristne symboler
  • At eleverne bliver bekendt med udvalgte bibelhistorier.

Varighed: 1 time

Alderstrin: 2-6. kl.

Hvornår: hele året - kan bookes fra efteråret 2022

Fagområder: kristendom og historie