Flugten til Sverige, oktober 1943

Da forfølgelsen af jøderne i Danmark for alvor satte ind i oktober 1943, flygtede mange ud til byerne langs Øresundskysten.

Det skønnes, at omkring 700 jøder kom til Sverige fra Dragør. Sammenlagt blev mellem 7.000 og 7.500 sejlet fra Danmark til Sverige. Elisabeths skipper, Einar Larsen, har oplyst, at han har transporteret omkring 70 flygtninge i sikkerhed i Sverige med Elisabeth K571.

Selvom senere forskning har vist, at besættelsesmagten af strategiske årsager i et vist omfang forholdt sig passiv til transporten af jøder til Sverige, så var det ikke en viden, man havde på daværende tidspunkt, og både de almindelige borgere og fiskerne, der hjalp flygtningene løb en risiko ved at sejle de danske jøder illegalt til Sverige.

I 1944 etablerede Gestapo et hovedkvarter i Dragør, og i sensommeren 1944 opsøgte Gestapo også Einar Larsen i lighed med andre hjælpere og fiskere. Men Einar Larsen selv var allerede flygtet til Sverige, hvor han fortsatte fiskeriet indtil krigens afslutning.

Efter krigen blev Elisabeth K571 i Dragør og fungerede som fiskefartøj, indtil kutteren blev overtaget af Dragør Museum i efteråret 2003.